آشنایی با گروه توسعه و مدیریت ایده و سرمایه 2050

سه شنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۵ تعداد بازدید : 119

تحقیقات اخیر نشان داده است که تعداد ساکنین شهرهایی که با مشکل کم آبی مواجه هستند تا سال 2050 دو برابر خواهند شد. این موضوع زنگ خطری برای مواجهه زودهنگام با یک بحران بسیار پیچیده می‌باشد.

تحقیقات اخیر نشان داده است که تعداد ساکنین شهرهایی که با مشکل کم آبی مواجه هستند تا سال 2050 دو برابر خواهند شد. این موضوع زنگ خطری برای مواجهه زودهنگام با یک بحران بسیار پیچیده می‌باشد.

براساس گزارش توسعه آب سازمان ملل متحد، نزدیک به یک میلیارد نفر از ساکنین شهرها در دنیا با مشکل کم آبی مواجه هستند و این تعداد طی سه دهه آینده به حدود 1.7 تا 2.4 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود نیاز آب شهری تا سال 2050 حدود 80 درصد افزایش می‌یابد. همچنین یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد مواجهه با کم آبی در مناطق روستایی نیز پرشمارتر خواهد شد در حال حاضر بین دو تا سه میلیارد نفر در سراسر دنیا حداقل برای یک ماه در سال با کم آبی روبرو هستند. این گزارش برای مطالعه بیشتر در لینک زیر قابل دسترسی می‌باشد

  • آشنایی با گروه توسعه و مدیریت ایده و سرمایه 2050